Sołectwo Rajsko, sołectwo Harmęże – w rejonie działania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Brzeszczach

Informujemy Państwa, iż decyzją Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2021 r. -Uchwała nr XXX/263/2021 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach udziela pomocy dzieciom i młodzieży

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Szanowni Państwo,

w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zwracamy się z prośbą o pomoc

Warsztaty dla rodziców

Zabawa bawi, uczy i wychowuje.

I PIKNIK INTEGRACYJNY 16.06.2015 r.

Na zdjęciach są przedstawieni rodzice, ich dzieci, kadra pedagogiczna Poradni, zaproszenie goście podczas różnych zabaw rytmiczno-muzycznych, konkurencjach sportowych oraz przy malowaniu twarzy.

Skip to content