Bezpłatne numery pomocowe

Godzina dostępności

Uprzejmie informujemy Rodziców, że w okresie wakacyjnym w dniach od 03.07.2023  do 02.09.2023, decyzją Dyrektora, godzina dostępności nie będzie realizowana.

Plan spotkań dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Plan spotkań

Zainteresowani rodzice proszeni są zapisywać się na określony warsztat lub prelekcje najpóźniej tydzień przed planowanym spotkaniem najlepiej do opiekuna danego dziecka lub na adres mailowy: a.kleczar@poradnia-oswiecim.pl

Ćwiczenia do pracy w domu – SI

Kliknij w link i pobierz ćwiczenia w formacie PDF

Ćwiczenia do pracy w domu – funkcje słuchowe

Kliknij w link i pobierz ćwiczenia w formacie PDF

Ćwiczenia do pracy w domu – percepcja wzrokowa

Kliknij w link i pobierz ćwiczenia w formacie PDF

Ćwiczenia do pracy w domu – analiza wyrazów

Klikając w link pobierzesz ćwiczenia w formacie PDF

Zabawy i ćwiczenia ruchowe wspierające rozwój psychomotoryczny dziecka

W załącznikach zamieszczono propozycje zabaw i ćwiczeń ruchowych wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka.

Opracowała je: mgr Izabela Jarosz

Pobierz zestaw 1 w formacie PDF
Pobierz zestaw 2 w formacie PDF
Pobierz zestaw 3 w formacie PDF

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w warunkach domowych przez rodziców małych dzieci

Rodzice odgrywają nieocenioną rolę w rozwoju dziecka. Są oni nie tylko opiekunami swoich dzieci, ale również ich pierwszymi wychowawcami oraz nauczycielami.

Propozycje literatury nt. autyzmu

Propozycje literatury dla rodziców, terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu:

Skip to content