Bezpłatne numery pomocowe

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub
chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz
skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:
800 70 2222
CAŁODOBOWY
Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
800 12 12 12
CAŁODOBOWY
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 111
CAŁODOBOWY
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 123
CAŁODOBOWY
Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
112
Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:
www.zapobiegajmysamobojstwom.pl
www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe
www.pokonackryzys.pl
Skip to content