Plan spotkań dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Plan spotkań

Zainteresowani rodzice proszeni są zapisywać się na określony warsztat lub prelekcje najpóźniej tydzień przed planowanym spotkaniem najlepiej do opiekuna danego dziecka lub na adres mailowy: a.kleczar@poradnia-oswiecim.pl

Proszę w treści maila wpisać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej i tytuł warsztatu/prelekcji.

W przypadku drugiego i trzeciego tematu (dotyczącego mowy i integracji sensorycznej) wstępem do udziału w warsztatach jest udział w prelekcji.

Warunkiem odbycia się warsztatów lub prelekcji jest zgłoszenie się min. 5 rodziców lub opiekunów dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni.

Jeżeli są rodzice dzieci nie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, ale są objęci zajęciami w naszej Poradni i są zainteresowani daną tematyką spotkań, również mogą wziąć udział w prelekcji lub warsztatach.  Będzie to oczywiście możliwe tylko pod warunkiem wolnych miejsc.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Skip to content