Informacja o pracy Poradni COVID

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19, na podstawie § 21 i 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U.2021.512 z późn. zm.) w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników oraz w celu utrzymania ciągłości pracy proszę Państwa, iż w celu złożenia lub odebrania dokumentów prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie godziny.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone ww. rozporządzeniem dotyczące ilości osób, które mogą jednocześnie przebywać na terenie placówki bardzo proszę o punktualne przybycie na umówiony termin i godzinę.

Jednocześnie informuję, że:

  • na terenie całego budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zgodnie z aktualnymi przepisami,
  • po wejściu do budynku obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

Prosimy, aby w  kontakcie z Poradnią wykorzystywali Państwo alternatywne sposoby komunikacji:

wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikacji tj.:
telefonicznie – 33 843 11 62, 505387488
email: info@poradnia-oswiecim.pl, sekretariat.pppo@powiat.oswiecim.pl,
pocztą tradycyjną 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4.

Bożena Zacna – Czaja

Skip to content