Sołectwo Rajsko, sołectwo Harmęże – w rejonie działania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Brzeszczach

Informujemy Państwa, iż decyzją Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2021 r. -Uchwała nr XXX/263/2021 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Gminy Brzeszcze, Gminy Oświęcim  sołectwa Rajsko oraz sołectwo Harmęże, a także dzieciom i młodzieży oraz rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, zamieszkałym na w/w terenie.

Skip to content