Posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz terminów posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2020/2021

09.09.2020 r.

23.09.2020 r.

07.10.2020 r.

21.10.2020 r.

04.11.2020 r.

18.11.2020 r.

02.12.2020 r.

16.12.2020 r.

13.01.2021 r.

27.01.2021 r.

10.02.2021 r.

24.02.2021 r.

10.03.2021 r.

24.03.2021 r.

07.04.2021 r.

21.04.2021 r.

05.05.2021 r.

19.05.2021 r.

09.06.2021 r.

23.06.2021 r.

07.07.2021 r.

21.07.2021 r.

04.08.2021 r.

18.08.2021 r.

Skip to content