Praca Poradni od dnia 04.05.2020 r.

Informujemy Państwa, iż od dnia 04.05.2020 r. przywraca się stacjonarną pracę w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu.

Pracownicy pedagogiczni powracają do pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznych ustalonym na dzień 01.09.2019 r. oraz realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z zaplanowanym terminarzem wizyt, w ramach obowiązującego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja będzie w osobistym kontakcie, tj. diagnoza, częściowo terapia indywidualna i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w sposób stacjonarny mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość, tj. terapia rodzin, niektóre terapie wczesnego wspomagania rozwoju i inne – z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną/wizualną tj.: telefony, komputery, laptopy (rozmowa telefoniczna, e-maile, bezpłatna aplikacja WhatsApp, Skype

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywać się będą zgodnie z planem, najbliższe 13.05.2020 r.

Sekretariat będzie czynny w godzinach 8.00-15.00.

Pozostaje ograniczenie osobistego załatwiania spraw  tylko do spraw koniecznych. Proponujemy, aby w miarę możliwości klienci Poradni wykorzystywali alternatywne sposoby komunikacji:

§  przez  ePUAP

§  przez e-mail: sekretariat.pppo@powiat.oswiecim.pl lub info@poradnia-oswiecim.pl

§  telefonicznie: 33/843-11-62, 505 387 488

§  pocztą tradycyjną: ul. Bema 4, 32-602 Oświęcim.

§  odbiór orzeczeń, opinii, informacji  – pocztą tradycyjną lub osobiście.

Bożena Zacna – Czaja
Wicedyrektor

Skip to content