Wczesne wspomaganie rozwoju

« Powrót

Innowacja pedagogiczna: ,,Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe w wodzie

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie naszej placówki organizowane są zajęcia zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.

Nasi podopieczni mają opracowane indywidualne, wielospecjalistyczne programy zajęć, które są dostoswane do indywidualnych potrzeb dziecka. Uwzględniają one cele rozwojowe i terapeutyczne wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem i jego rodziną.

Zajęcia w formie grupowej odbywają się również w oparciu o opracowane programy.

W roku szkonym 2018/19 wprowadzono zajęcia grupowe ogólnorozwojowe w wodzie jako innowację pedagogiczną o charakterze metodyczno-organizacyjnym.

Poniżej umieszczamy sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji, której autorą i realizatorką była mgr fizjoterapii Izabela Jarosz.

Program zajęć grupowych

Sprawozdanie z innowacji


Opracowanie: Profitnet.pl