Wczesne wspomaganie rozwoju

« Powrót

Informacja dla rodziców dzieci objętych WWR - zmiana spotkania z 21. na 28.01.2020

W dniu 28.01.2020 o godz. 17:30 odbędą się warsztaty dla rodziców/opiekunów i ich dzieci n.t.:"Wspomagania dzieci ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera, a integracja sensoryczna"

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności.

Serdecznie zapraszamy.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


Opracowanie: Profitnet.pl