Wczesne wspomaganie rozwoju

« Powrót

FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)

FASD

Na podstawie książki T. Jadczak-Szumiło, K. Kałamarskiej-Liszcz i K. Liszcz:

,,Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji?"

 


Opracowanie: Profitnet.pl