Wczesne wspomaganie rozwoju

« Powrót

Harmonogram spotkań dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

PLAN SPOTKAŃ W RAMACH GRUPY WSPARCIA
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI OBJĘTYCH ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
w roku szkolnym 2018/19


Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania w ramach grupy wsparcia Rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

HARMONOGRAM


Opracowanie: Profitnet.pl