Wczesne wspomaganie rozwoju

« Powrót

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PCPR materiały z dnia 12.09.2014 r.

POMOC  OSOBOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM W RAMACH REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PEFRON

 

Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności( dzieci i młodzież do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności (dzieci powyżej 16 lat i dorośli) mogą skorzystać z dofinansowania:

 

1.Przy dysfunkcji narządu ruchu:

 • zakup/montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, np. fotelika dziecięcego,
 • uzyskanie prawa jazdy kategorii B;
 • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w przypadku braku możliwości poruszania się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym;
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • zakup protezy/utrzymanie sprawności technicznej kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

      2. Przy dysfunkcji narządu ruchu obu kończyn górnych lub narządu wzroku:

 • zakup sprzętu elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania;
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania.                                                          

      3.  Przy innych dysfunkcjach:

 • jeżeli ma się na utrzymaniu dziecko, które uczęszcza do żłobka lub przedszkola albo ponosi się koszty zapewniające opiekę nad dzieckiem można starać się
  o dofinansowanie lub refundację do opłat z tego tytułu;
 • uczeń, student z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności możesz starać się o dofinansowanie lub refundację opłaty za naukę w szkole wyższej lub w szkole policealnej.

 

Ponadto ze środków PEFRON istnieje możliwość uzyskania pomocy w zakresie dofinansowania do:

1.      turnusów rehabilitacyjnych;

2.      likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;

3.      przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

4.      sprzętu rehabilitacyjnego;

5.      sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

ul. Bema 4   ( pokój 14)

tel. 33  842-23-29, 33 842-42-27  

www.pcproswiecim.pl

 

 


Opracowanie: Profitnet.pl