WYKAZ  KADRY  W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

KADRA KIEROWNICZA

1.

Bożena Zacna-Czaja - Dyrektor

2.

Elżbieta Juraszek-Piwowarczyk - Wicedyrektor

PSYCHOLODZY

1.

Elżbieta Juraszek-Piwowarczyk

2.

Bożena Zacna-Czaja

3.

Katarzyna Kosowska

4.

Katarzyna Jarnot

5.

Lucyna Nowokuńska

6.

Małgorzata Krawczyk

7.

Magdalena Kosowska

8.

Magdalena Wolak

9.

Anna Jermak

PEDAGODZY

1.

Katarzyna Sagan-Skrzypczyk

2.

Iwona Stańczyk

3.

Halina Makulec

4.

Anna Fornal

5.

Patrycja Wolak-Bieda

6.

Sylwia Pyrek

LOGOPEDZI

1.

Renata Witkowska

2.

Anna Klęczar

3.

Olga Heród

REHABILITANCJI

1.

Izabela Jarosz

2.

Klaudia WyrobiecKadela

3.

Justyna Olejniczak-Rosner

ADMINIASTRACJA

1.

Agnieszka Skórzak

2.

Agnieszka Szarek

OBSŁUGA

1.

Lidia Lewandowska