Opracowania

« Powrót

Mutyzm dziecięcy.

2016.10.26

Jest zaburzeniem mowy na tle nerwicowym. Objawia się niemożnością posługiwania się mową przy:
zachowanym prawidłowym rozumieniu mowy;
poziomie rozwoju mowy wystarczającym do społecznego komunikowania się.

Mutyzm występuje rzadko i pojawia się najczęściej między 3 a 5 rokiem życia. Przyczyną jest zwykle przeżycie silnego stresu.

Mutyzm może być całkowity lub częściowy (wybiórczy).

Mutyzm wybiórczy występuje tylko w stosunku do jakiejś osoby lub pewnej sytuacji np.: w przedszkolu (w domu dziecko mówi poprawnie i swobodnie). Można go zinterpretować jako wyraz lęku przed wypowiadaniem się słownym lub też protestów w stosunku do osób wobec których dziecko żywi negatywne uczucia. Zmuszanie do mówienia oraz prośby nie dają rezultatów.

Niekiedy mutyzm mija pod wpływem jakieś silnego przeżycia lub zmiany środowiska. Cechy towarzyszące mutyzmowi: społeczny lęk, wycofanie, wrażliwość, upór.

Mutyzm wybiórczy może trwać kilka lat i jest trudny do wyleczenia. Konieczna jest współpraca domu i przedszkola (szkoły) w oddziaływaniu na dziecko.


Opracowanie: Profitnet.pl