Opracowania

« Powrót

TELEFONY INFORMACYJNO-INTERWENCYJNE ORAZ ZAUFANIA I WSPARCIA

2016.10.26

TELEFONY INFORMACYJNO-INTERWENCYJNE
ORAZ ZAUFANIA I WSPARCIA


Warszawska Niebieska Linia - 22 668 70 00
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 801 12 00 02
Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

poradnia@niebieskalinia.pl

1. OŚRODEK DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
Oś. Krakowiaków 46
31-964 Kraków
woj. Małopolskie
powiat Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 6444505
e-mail: odp.krakowiakow@caritas.pl

Rodzaj: Organizacja pozarządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, problemy rodzinne, problemy wychowawcze

2. TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
Lubomirskiego 21/12
31-509 Kraków
woj. Małopolskie
powiat Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 4303503

Rodzaj: Organizacja pozarządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, alkoholowe problemy rodzinne, problemy wychowawcze

3. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Radziwiłówska 8B
31-026 Kraków
woj. Małopolskie
powiat Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 4219282
e-mail: oik@oik.krakow.pl
www.oik.krakow.pl

Rodzaj: Samorządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, problemy rodzinne, problemy wychowawcze
4. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 6
Piłsudskiego 29
31-111 Kraków
woj. Małopolskie
powiat Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 4224805

Rodzaj: Samorządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, problemy rodzinne, problemy wychowawcze

5. PRZYTULISKO DLA BEZDOMONYCH MĘŻCZYZN im. Św. BRATA ALBNERTA. CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Kościuszki 23
30-105 Kraków
woj. Małopolskie
powiat Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 4218525

Rodzaj: Organizacja pozarządowa
Problemy: przemoc, alkoholowe, narkotyczne, choroba psychiczna, problemy rodzinne.

6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
Konfederacka 18
30-306 Kraków
woj. Małopolskie
powiat: Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 2661950

Rodzaj: Państwowa
Problemy: przemoc, problemy rodzinne, problemy wychowawcze

7. PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
I ICH RODZIN
Rozrywka 1
31-419 Kraków
woj. Małopolskie
powiat Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 4114121
e-mail: punktk@wp.pl

Rodzaj: Samorządowa
Problemy: przemoc, alkoholowe, problemy rodzinne, problemy wychowawcze

 

8. ZGROMADZENIE BRACI ALBERTYNÓW „PRZYTULISKO" DLA
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
Kościuszki 23
30-105 Kraków
woj. Małopolskie
powiat Kraków
gmina: Kraków
tel: 12 4218525

Rodzaj: Inna
Typ: Dom dla mężczyzn, Grupa AA, Placówki Pomocy Społecznej
Problemy: przemoc, uzależnienia, alkoholowe, problemy rodzinne

 


Opracowanie: Profitnet.pl