Opracowania

« Powrót

SIATKA PLACÓWEK OFERUJĄCYCH POMOC OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY

2016.10.26

SIATKA PLACÓWEK OFERUJĄCYCH POMOC
OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOC

 

1. Ośrodki pomocy społecznej - pomogą w sprawach socjalnych, bytowych
i prawnych.

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających
w tym zakresie w Twojej miejscowości.

3. Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie osobom doznającym przemocy, udzielą pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej,
a także opracują pian pomocy.

4. Ośrodki wsparcia - zapewnią schronienie osobom doznającym przemocy, udzielą
pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.

5. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewnią bezpłatne schronienie je osobom doznającym przemocy, oraz udzielą specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

6. Prokuratura, Policja - osoba doznająca przemocy może tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na szkodę innych osób lub jej samej, osoby mogą też prosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.

7. Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych w przypadku dzieci.

8. Ochrona zdrowia - osoba doznająca przemocy może zwrócić się do nich
z wnioskiem uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

9. Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy towarzyszy picie alkoholu, osoba doznająca przemocy może zwrócić się do nich z wnioskiem
o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

 


Opracowanie: Profitnet.pl