Opracowania

« Powrót

Podstawowe wskazówki dla nauczycieli uczących dzieci z wadą słuchu - opracowane przez mgr Halinę Makulec – surdopedagoga

2016.10.26

I.1.       Cała Rada Pedagogiczna powinna wiedzieć, że w szkole jest dziecko z wadą słuchu, a klasa musi być odpowiednio przygotowana np.: do tego jak się mówi do dziecka słabosłyszącego.2.       Powinno się:o        ograniczać rozproszenie dźwięku w sali (w oknach firanki, grube zasłony, sala wyłożona wykładziną, podbicie filcem stolików i krzeseł, na ścianach tablice korkowe, flanelowe, kwiaty);o        eliminować dźwięki rozpraszające, szmery, stukania;o        zwracać uwagę na ciszę w sąsiednich salach.3.       Dziecko słabosłyszące powinno siedzieć w 2-3 ławce od strony okna aby twarz nauczyciela była dobrze oświetlona (ułatwienie odczytywania mowy z ust) i w rzędzie takim, aby jego lepsze ucho było skierowane do klasy (nie w 1-ej ławce).4.       Dobrze jest stosować zasadę: jeśli jakiekolwiek dziecko czyta lub wypowiada się, to cała klasa odwraca się w jego kierunku, aby nie tylko słabosłyszące kierowało się w daną stronę.5.       W przypadku pracy w grupach – należy pozwolić aby dziecko słabosłyszące mogło podejść do każdej grupy w celu zaobserwowania oraz wytłumaczenia całości.6.       Ważne jest aby zwracać się do dzieci po imieniuII.

 • Osoba mówiąca do dziecka powinna stać przy nim w odległości 1 metra. Najlepiej aby jego twarz była na poziomie twarzy dziecka. Wskazane jest aby twarz nauczyciela była odsłonięta. Zbyt duże kolczyki, trzęsienie głową i zbyt duża gestykulacja rozpraszają uwagę dziecka.
 • Nie powinno się używać przesadnej artykulacji, ale zachować pełną ekspresję w mowie, jej melodię rytm i akcenty.
 • Unikać mówienia w stronę tablicy, gdyż uniemożliwi to dziecku odczytywanie mowy z ust.
 • Mówić do dziecka zwrotami krótkimi i prostymi.
 • Zwracać uwagę, czy dziecko uważnie słucha polecenia. Sprawdzić czy zrozumiało, co ma zrobić.
 • Unikać pytań, na które dziecko odpowiada „tak” lub „nie”.
 • Używać jak najwięcej pomocy wizualnych: rzutnik, plansze, schematy graficzne, inscenizacje;
 • Ułatwić rozumienie mowy poprzez podsunięcie tematu, zapis na tablicy, drobne wskazówki, słowo kluczowe;
 • Zwrócić uwagę na czytanie ze zrozumieniem.
 • Stosować zasadę indywidualizacji i stopniowania trudności (np.: pozwolić dziecku wybrać zadanie łatwe-średnie-trudne).
 • Pozostawić większą ilość czasu na sformułowanie odpowiedzi lub wykonanie zadania.
 • Oceniać dziecko słabosłyszace na równi z innymi, pamiętając że może mieć ono również gorszy dzień, np.: po chorobie źle funkcjonuje.
 • Istotne będzie zasygnalizowanie, że dany nauczyciel lubi go uczyć.
 • Mobilizować zachętą i pochwałą do systematycznej pracy;
 • Pomagać w pozytywnym zaistnieniu w grupie.
 • Bardzo wskazana jest ścisła współpraca z jego rodzicami: udzielanie wskazówek celem utrwalenia materiału dydaktycznego w domu.

Uwaga: mamy nadzieję, że powyższe wskazówki ułatwią Państwu pracę z uczniem, któremu defekt w rozwoju może utrudniać funkcjonowanie w procesie lekcyjnym. 


Opracowanie: Profitnet.pl