Opracowania

« Powrót

Wskazówki dla nauczycieli i rodziców pracujących z dzieckiem z wadą wzroku - opracowane przez mgr Bożenę Zacna - Czaję – tyflopsychologa

2016.10.26

1.       Uczeń z urazem gałki ocznej, siatkówki, nerwu wzrokowego, dróg wzrokowych powinien siedzieć w ławce z dzieckiem, które może mu pomóc, najlepiej w pobliżu okna, gdzie jest dobre naturalne oświetlenie. W razie potrzeby wspomagać światłem sztucznym (zimnym, punktowym).2.       Dzieci ze światłowstrętem powinny siedzieć tyłem do okna, a w dalszej odległości od okna dzieci z dalekowzrocznością i astygmatyzmem.3.       Blaty biurek powinny być matowe, a tablica na której się pisze powinna być zielona.4.       Należy zapewnić odpowiednią ilość czasu na pracę.5.       Wydłużyć czas pisania lub w razie potrzeby zmniejszyć ilość zadań albo umożliwić w formie ustnej dokończenie np.: sprawdzianu.6.       Zapewnić pracę w oparciu o tekst z powiększonym drukiem i korzystanie z zeszytów w szerokie linie i kratę.7.       Podczas pisania umożliwić posługiwanie się czarnym cienkopisem, pisakiem lub piórem z czarnym atramentem, zamiast ołówka.8.       Zaznaczyć w zeszycie wysokość wielkiej i małej litery tak długo jak będzie to konieczne9.       W razie potrzeby korzystać z odpowiednio dobranych pomocy optycznych (lupy, folie powiększające, itp.).10.   Zaznaczać prace domowe kolorowym pisakiem.11.   Nie należy prosić nagle ucznia do odpowiedzi lub czytania – wcześniej poinformować go, że będzie czytać oraz wskazać akapit, od którego ma zacząć.12.   Dodatkowe ćwiczenia w pisaniu i czytaniu nie powinny przekraczać 15 minut.13.   W klasach starszych, gdzie tempo pisania jest szybkie uczeń może korzystać z pisania na komputerze.14.   Bazować na przekazie słownym, np.: podczas nauki języka obcego.15.   Angażować pozostałe zmysły (np.: dotyk) i wykorzystywać je do poznawania rzeczywistości, np.: w geometrii modele brył, na lekcjach geografii wypukłe mapy.  


Opracowanie: Profitnet.pl