Opracowania

« Powrót

Wskazówki do pracy z uczniem z wadą wzroku (klasy młodsze)-opracowała mgr Bożena Zacna - Czaja - tyflopsycholog

2016.10.26

 • wybrać odpowiednie miejsce w klasie, aby uczeń najlepiej widział to co jest napisane na tablicy;
 • umożliwienie uczniowi wyjścia z ławki ,by mógł zobaczyć to co jest napisane na tablicy;
 • uczeń z wadą wzroku powinien siedzieć w ławce z dobrze uczącym się kolegą, co zwiększy możliwość jego
 • doinformowania;
 • należy zapewnić dziecku odpowiednią ilość czasu na pracę zwłaszcza wydłużyć czas pisania;
 • w razie konieczności zmniejszyć ilość zadań do opracowania na lekcji i w domu;
 • umożliwić ustne dopowiedzenie zadań nie skończonych na sprawdzianach pisemnych
  z powodu braku czasu;
 • pozwolić skończyć w domu zadania z lekcji;
 • umożliwić w razie potrzeby korzystanie podczas pisania z zeszytów w szerokie linie;
 • w zeszycie w kratkę zaznaczać linie, w których uczeń będzie pisał działania
 • ulgowo oceniać prace pisemne i plastyczne pod względem estetyki;
 • podczas czytania nie brać pod uwagę limitów czasowych i techniki czytania lecz zrozumienie treści;
 • powiększać tekst jeśli tego wymaga dziecko;
 • zadbać, aby kserokopie sprawdzianów były wyraźne oraz odpowiedniego formatu (tak, aby uczeń nie tracił czasu
 • na odczytywanie poleceń);
 • pracę domową zaznaczać kolorowym pisakiem;
 • nie przeciążać dziecka większą ilością czytania i pisania, a w przypadku dłuższych tekstów nauczyciel powinien
 • zlecić tylko fragment do czytania (z resztą tekstu może zapoznać dziecko inna osoba);
 • nie obniżać całościowej oceny pracy pisemnej za błędy wzrokowe ponieważ wynikają one z niepełnosprawności
 • ucznia;

       Opracowała:                                                                                                                                      mgr Bożena Zacna – Czaja  tyflopsycholog


Opracowanie: Profitnet.pl