Aktualno¶ci

« Powrót

Praca Poradni od dnia 04.05.2020 r.

2020.04.30

Informujemy PaĹ„stwa, iĹĽ od dnia 04.05.2020 r. przywraca siÄ™  stacjonarnÄ… pracÄ™ w Poradni Psychologiczno-PedagogicznÄ… w OĹ›wiÄ™cimiu.

Pracownicy pedagogiczni powracajÄ… do pracy zgodnie z tygodniowym rozkĹ‚adem zajęć dydaktycznych ustalonym na dzieĹ„ 01.09.2019 r. oraz realizujÄ… zajÄ™cia dydaktyczne zgodnie z zaplanowanym terminarzem wizyt, w ramach obowiÄ…zujÄ…cego tygodniowego obowiÄ…zkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja będzie w osobistym kontakcie, tj. diagnoza, częściowo terapia indywidualna i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Natomiast czynnoĹ›ci, które nie muszÄ… być realizowane w sposób stacjonarny mogÄ… być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odlegĹ‚ość, tj. terapia rodzin, niektóre terapie wczesnego wspomagania rozwoju  i inne - z wykorzystaniem urzÄ…dzeĹ„ umoĹĽliwiajÄ…cych komunikacjÄ™ elektronicznÄ…/wizualnÄ… tj.: telefony,  komputery, laptopy (rozmowa telefoniczna, e-maile, bezpĹ‚atna aplikacja WhatsApp, Skype

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywać się będą zgodnie z planem, najbliższe 13.05.2020 r.

Sekretariat będzie czynny w godzinach 8.00-15.00.

Pozostaje ograniczenie osobistego zaĹ‚atwiania spraw  tylko do spraw koniecznych. Proponujemy, aby w miarÄ™ moĹĽliwoĹ›ci klienci Poradni wykorzystywali alternatywne sposoby komunikacji:

§  przez  ePUAP

§  przez e-mail: sekretariat.pppo@powiat.oswiecim.pl lub info@poradnia-oswiecim.pl

§  telefonicznie: 33/843-11-62, 505 387 488

§  pocztÄ… tradycyjnÄ…: ul. Bema 4, 32-602 OĹ›wiÄ™cim.

§  odbiór orzeczeĹ„, opinii, informacji  - pocztÄ… tradycyjnÄ… lub osobiĹ›cie.

 

BoĹĽena Zacna - Czaja
Wicedyrektor

 


Opracowanie: Profitnet.pl