Aktualno¶ci

« Powrót

WAŻNE - PRACA PORADNI

2020.03.26

W zwiÄ…zku  z wprowadzeniem stanu epidemii i  decyzjÄ… Starosty Powiatu OĹ›wiÄ™cimskiego  z dnia 26.03.2020 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w OĹ›wiÄ™cimiu zawiesza  wymagajÄ…ce osobistego wstawiennictwa i bezpoĹ›redniego kontaktu  zajÄ™cia: diagnozy, terapie, konsultacje, zajÄ™cia wczesnego wspomagania rozwoju do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Pracownicy pedagogiczni Poradni bÄ™dÄ… udzielać porad, konsultacji i wsparcia, terapii telefonicznie lub przy uĹĽyciu metod i technik  ksztaĹ‚cenia na odlegĹ‚osć z wykorzystaniem urzÄ…dzeĹ„ umoĹĽliwiajÄ…cych komunikacjÄ™ elektronicznÄ…/wizualnÄ… codziennie w godzinach wczeĹ›niej ustalonych przez specjalistów.


ZespóĹ‚ OrzekajÄ…cy odbÄ™dzie  siÄ™ w planowanym terminie tj. 01.04.2020.

Orzeczenia i opinie będą wydawane po wczesniejszym ustaleniu telefonicznym.

Klientów Poradni prosimy o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikacji tj.

telefonicznie - 33 843 11 62,  505387488 w godzinach 8.00 - 15.00
email: info@poradnia-oswiecim.pl, sekretariat.pppo@powiat.oswiecim.pl,
pocztą tradycyjną ul. Bema 4 32-600 Oświęcim.

Prosimy o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Poradni.

Prosimy o wyrozumiałość

BoĹĽna Zacna - Czaja - Wicedyrektor

 


Opracowanie: Profitnet.pl