Aktualno¶ci

« Powrót

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce

2020.03.04

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, służby sanitarne działają zgodnie z ustalonym postępowaniem. Pacjent jest hospitalizowany i czuje się dobrze.

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco Å›ledzić komunikaty i wytyczne GÅ‚ównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Należy pamiÄ™tać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpÅ‚ynÄ… na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce
Należy pamiÄ™tać o czÄ™stym myciu rÄ…k wodÄ… z mydÅ‚em a jeÅ›li nie ma takiej możliwoÅ›ci dezynfekować je pÅ‚ynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osÅ‚oniÄ™ty jest cienkÄ… warstwÄ… tÅ‚uszczowÄ…, którÄ… niszczÄ… detergenty, mydÅ‚o, Å›rodki dezynfekcyjne, promienie UV.
Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką -jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu siÄ™ zarazków,
w tym wirusów. JeÅ›li nie przestrzega siÄ™ tej zasady można Å‚atwo zanieczyÅ›cić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odlegÅ‚oÅ›ci zosobÄ…, która kaszle, kicha i ma gorÄ…czkÄ™. Gdy ktoÅ› z chorobÄ… ukÅ‚adu oddechowego, takÄ… jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciÅ›nieniem maÅ‚e kropelki zawierajÄ…ce wirusa. JeÅ›li jest siÄ™ zbyt blisko, można wdychać wirusa.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
DÅ‚onie dotykajÄ… wielu powierzchni, które mogÄ… być zanieczyszczone wirusem. DotkniÄ™cie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rÄ™kami, może spowodowaćprzeniesienie siÄ™ wirusa z powierzchni na siebie.

 

 


Opracowanie: Profitnet.pl