Aktualności

« Powrót

BROSZURY charakterze informacyjno-edukacyjnym w wersji pdf

2017.03.23

Szanownik Państwo

W zakładce "Opracowania" udostępniamy broszury o charakterze informacyjno-edukacyjnym w wersji pdf przygotowane przez Fundację Poza Schamatami w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorami publikacji są specjaliści posiaający wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym.

Zachęcamy Państwa od ich obejrzenia.

 

Fundacja Poza Schematami powstała w 2014 r. Jest organizacją skupiającą środowiska profilaktyków, terapeutów, pedagogów i badaczy. Celem działalności Fundacji jest ochrona zdrowia i pomoc społeczna obejmująca m.in. promocję zdrowia psychicznego oraz profilaktykę i terapię adresowaną do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Fundacja zajmuje się także edukacją oraz działalnością badawczą. Zespół Fundacji tworzą uznani eksperci mający doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów profilaktycznych, działalności edukacyjnej, prowadzeniu terapii oraz badań społecznych. Członkowie zespołu Fundacji współpracują z kluczowymi instytucjami kształtującymi politykę społeczną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wiążących się z używaniem substancji psychoaktywnych. Są także autorami licznych publikacji książkowych, edukacyjnych i artykułów z zakresu problematyki uzależnień, promocji zdrowia, stylów życia młodzieży, anomii, jakościowej i ilościowej metodologii badań społecznych, problemów edukacji, metodyki ewaluacji. Zespół Fundacji angażował się także w opracowywanie i realizację badań społecznych dotyczących zdrowia publicznego, w tym oceny jakości programów edukacyjnych i szkoleniowych.

email: pozaschematami@wp.pl
www.fundacjapozaschematami.pl

 


Opracowanie: Profitnet.pl