Aktualności

« Powrót

BEZPŁATNE PLACÓWKI WSPARCIA I POMOCY

2017.02.24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dąbrowskiego 139, tel. 33/ 476 01 03  i  510 374 573

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 22.00

świadczą pomoc: psychologiczną, prawną, pedagogiczną, konsultacyjną, mediacyjną, hostel.

 

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem  

Dyżury prowadzone są w siedzibie PCPR w Oświęcimiu, ul. Bema 4

telefon: 33/ 842 23 29  i  662 532 557

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Pl. Św. Maksymiliana 2

telefon:  33/ 844 03 70 i 33/ 842 26 38

czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od  16.00 do 20.00

zakres działania: pomoc psychologiczna, wsparcie, rozmowy terapeutyczne, mediacje, porady prawne, informowanie, edukowanie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu (dla mieszkańców miasta)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

ul. J. Sobieskiego 15B

telefon: 33/ 844 73 96  i  33/ 844 73 97

 

W ramach punktu funkcjonuje  TELEFON  ZAUFANIA czynny w godzinach pracy MOPS

telefon: 795 935 070

 

Urząd Gminy Oświęcim (dla mieszkańców gminy) - pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, doradca zawodowy

telefon: 33 846 64 27

zakres działania: problemy opiekuńczo wychowawcze, uzależnienia i współuzależnienia,  trudności szkolne, praca z ofiarą i ze sprawca przemocy domowej.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  SOBRIETAS w Oświęcimiu

Centrum Psychoterapii

ul. Powstańców Śląskich 21

telefon: 33/ 444 67 16

zakres działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna, inne specjalistyczna

struktura organizacyjna posiada: Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię terapii uzależniania dla dzieci i młodzieży, Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, Poradnię terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnię terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych 

 

Poradnia Uzależnień w Oświęcimiu

Poradnia Odwykowa

ul. Orzeszkowej 2

telefon: 33/ 842 29 77


Opracowanie: Profitnet.pl