Aktualności

« Powrót

BEZPŁATNA REHABILITACJA DZIECI W WIEKU 0 DO 2 LAT

2016.03.10

Gabinet rehabilitacji BIO-REH współpracując z Fundacją "Przywołaj Uśmiech" w Łowiczkach ogłasza nabór na bezpłatną rehabilitację dzieci w wieku od 0 do 2 lat.

W ramach projektu przeprowadzone będą BEZPŁATNE zajęcia z zakresu kinezyterapii metodą NDT Bobath a także warsztaty instrutakżowe dla rodziców/opiekunów dotyczące pielęgnacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Miejscem realizacji projektu będzie Studio BIO-REH w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 1.

W projekcie mogą uczestniczyć dzieci od 0 do 2 lat posiadające orzeczenie o niepełnopsrawności lub zaświadczenie od lakarza o zaburzeniach w rozowju psychoruchowym, zameldowane na terenie miasta Oświęcim.

Rekrutacja trwa od 01.03.2016 r. do 18.03.2016 r.

Dostępne telefony: 502 351 382 i 519 579 041


Opracowanie: Profitnet.pl